skip to Main Content
VÄLKOMMEN TILL PROTALENT
Vi är en strategisk affärspartner inom rekrytering och utveckling av organisation och människors potential.
Vår kunskapsbas finns inom personlighetspsykologi, eftersom mänskligt beteende påverkar allt vi gör. Vårt arbete baseras på vetenskap och ett stort, personligt engagemang för våra kunder.
Reflektion

Vi hjälper våra kunder att förutsäga prestationer.

Det handlar i rekrytering om att förstå hur en potentiell medarbetare eller ledare kommer att agera och uppfattas på arbetsplatsen. Vår personlighet är tillsammans med problemlösning det viktigaste att mäta. Mätinstrumentet måste bygga på forskning, vara tillförlitligt samt hantera hela människans komplexitet: grundbeteenden, drivkrafter och stressbeteenden.

Det är anledningen till att ProTalent bygger sitt varumärke på modern och tillförlitlig urvalspsykologi och använder Hogan Assessments.

Inspiration

Carina gästspelar i More Pod – en podcast om affärsutveckling:

Aktuellt

Jenny har nyss varit i Stockholm och certifierat sig i Hogan Assessment Suite.
Carina genomförde utbildningen i början på 2000-talet och har över 15 års erfarenhet av att instrumentet och dess tolkning. Hon har testat flera tusen personer inom olika branscher och gett individuell återkoppling av resultatet. ProTalent använder instrumentet i rekrytering, ledarcoachning, teamutveckling och talent management.

Back To Top