skip to Main Content
VÄLKOMMEN TILL PROTALENT
Vi är en strategisk affärspartner inom rekrytering och utveckling. Vår kunskapsbas finns inom personlighetspsykologi, eftersom mänskligt beteende påverkar allt vi gör. Vårt arbete baseras på vetenskap och ett stort, personligt engagemang för våra kunder.
Reflektion

Varje barn är en talang, en kreativ och god kraft!

Vuxna behöver vara tjänande i att hjälpa barn och unga att hitta sin gåva. Det skapar lycka på insidan och är samtidigt ett värdefullt bidrag till en godare värld. För att lära behöver man vara trygg och bli förstådd.

Vi stöttar därför Aktiv Skola!

Inspiration

Carina gästspelar i More Pod – en podcast om affärsutveckling:

Aktuellt

Välkommen till vårt seminarium:
Personlighet, drivkrafter och själva meningen

5 december, kl. 14.00-17.00 på ProTalent AB 

En eftermiddag i intimt format där deltagarnas egna tankar och frågor får plats. Föredraget om personlighet varvas med samtal baserat på deltagarnas egna exempel och behov. Utgångspunkten är Robert Hogans djuplodande system för personlighetskartläggning, där Carina Gunnarsson vägleder oss igenom ”ordentlighetsdjungler, sällskaplighetsoaser och ambitionslaguner”.

Sju egenskaper i grundpersonligheten, tio drivkrafter och elva stressbeteenden ger tjugoåtta olika variabler som nyanserat beskriver en människa och kan ge en bild av agerande och effekt på andra.

Välkommen till en i högsta grad personlig eftermiddag!
Anmälan: info@protalent.se (senast 28/11)
Pris: 995:- exkl moms. Adventsfika ingår.

Läs mer under fliken Vi erbjuder/Seminarier

Back To Top