skip to Main Content
Nu Startar ProTalents Företagsblogg Om Personlighet!

Nu startar ProTalents företagsblogg om personlighet!

Välkommen till ProTalents företagsblogg om personlighet. Det är vår kärna och min professionella inriktning sedan över 20 år. Jag har testat och återkopplat tusentals människor från olika branscher baserat på olika syften. De vanligaste är i samband med rekrytering, ledarcoachning, teamutveckling och livscoachning. Instrumentet har under hela tiden varit Hogan Assessment Systems, som med sin tillförlitlighet, djup och bredd speglar grundpersonlighet, drivkrafter och inlärda stressbeteenden.

Varje återkopplingsmöte med en medmänniska är en unik resa, fylld med respekt, ödmjukhet och nyfikenhet. Testresultat förverkligas genom speglande vardagshändelser som väcks i dialogen. Människan är en berättelse som synliggörs genom bådas engagemang. Och det är vackert varenda gång. Lång erfarenhet av Hogan Assessment gör att jag kan släppa taget, vara närvarande och mitt i det vetenskapliga känna in hur effekten blir när konstruktiva grundegenskaper får ge vika för destruktiva stressbeteenden i obekväma situationer, hur drivkrafter som inte uppfylls skapar stress och tomhet. Men också glädjen och den inre kraften som väcks när personen blir förstådd på djupet. Hur polariserande egenskaper, inre kamper mellan exempelvis perfektionism och risktagande, blir betraktade som helt normala. För det finns inga rätt eller fel med personlighet. Bara olika kombinationer. 

I rekrytering ska vi matcha personligheten med ett uppdrag. Stämmer det överens? Kommer det att vara till största delen smidigt? Eller passar inte värderingarna ihop med företagskulturen. Hur ska man då kunna blomstra?

I livscoachning är fokus på en ökad medvetenhet, en acceptans, att bygga en inre styrka och känna en hoppfullhet som bär genom allt. Även när det blåser hårt på utsidan. Det handlar om att skapa meningsfullhet i livet, en inre lycka. Inte bara fastna i aktivitet som avlöser aktivitet, med korta njutningar som följd och som till sist resulterar i en känsla av tomhet. Vad gjorde jag med mitt liv?

Nåväl, bloggen kommer att utgöras av spontana betraktelser över personlighet och dess effekter. Ett skrivande baserat på vardagens rikedom. Det som griper tag. Och som verkar viktigt ur ett allmänmänskligt perspektiv eller sådant som jag ser att mina kunder utmanas i just nu. Varmt välkommen att följa med på resan som berör!

Allt gott!
Carina

Back To Top