skip to Main Content

Vem styr?

Har du någon gång tänkt på hur stor påverkan en enda persons strävan och beteende kan ha på omgivningen? Det kan bli tydligt vid ett Vd-skifte. Jag tänker speciellt på en organisation vars högsta ledare var lugn, lojal och altruistisk.…

Read More

Del av det större sammanhanget.

Personligheten kan ses som Ditt uttryckssätt när du lever livet. Du kan känna igen egenskaper hos dig själv i andra. För den som exempelvis har lätt för abstraktion flyger tankarna iväg över svindlande höjder och studsar över mängder med perspektiv, igångsatt av…

Read More
Back To Top