skip to Main Content

OM OSS

ProTalent AB är ett etablerat varumärke inom rekrytering och utveckling, ett konsultföretag inom strategisk HR. Vi startade 2009 och har lojala, fantastiska kunder inom både näringsliv och offentlig sektor. Som affärspartner är vi kvalitets- och relationsorienterade. Vårt tillvägagångssätt bygger på god affärsförståelse, hög beteendevetenskaplig kompetens, lång erfarenhet, en gedigen och tillförlitlig metodik, ett digitalt arbetssätt samt ett varmt och personligt engagemang. Vi är alltid anträffbara för våra kunder.

Verksamheten är byggd på vetenskaplig metod, logiska processer och goda relationer. Den gemensamma nämnaren är TILLFÖRLITLIGHET. Vi tror på transparens i allt vi gör och är effektiva i genomförandet.

Vi prioriterar relationen till våra kunder och inspirerar gärna med hög delaktighet i den arbetspsykologiska testningen. Det har genom åren skapat en stor kunskap och stort engagemang. Att förstå våra kunder och deras verksamhet på djupet är en förutsättning för att vi ska kunna bidra till deras framgång.

Vår mission är att bidra till att högpresterande och välmående företagskulturer utvecklas hos våra kunder. Vi är fokuserade på att förena människa och affär och vet vilken avgörande betydelse som kunskap om personlighet och mänskliga basbehov har för att lyckas. Vår starkaste drivkraft är att bidra till våra kunders framgång.
Vi arbetar genom logiska, lättförståeliga processer som är forskningsbaserade och transparenta. Våra metoder är hämtade från världsledande arbetspsykologiska testsystem som baseras på hög expertis inom personlighetspsykologi.

De arbetspsykologiska test som vi använder mest är:

MATRIGMA - kapacitet/prestationsförmåga
Detta är ett adaptivt intelligenstest som effektivt beskriver och förutsäger generell prestation i arbetslivet. Det mäter hur avancerade, logiska problem som en person kan lösa, hur komplex information som kan processas samt förmågan att reflektera över eget och andras beteende.

MAP - Measuring and Assessing Individual Potential
Detta är ett personlighetstest som baseras på Femfaktormodellen, den mest empiriskt understödda modellen för att beskriva grundpersonlighet och därmed stabila drag i personligheten. MAP kartlägger kritiska beteenden för arbetslivet och predicerar bl a arbetstillfredsställelse, matchning mot företagskultur, ledarskap och säljprestation. Genom Med MAP kan både potential och utvecklingsområden identifieras som är tillämpligt inom rekrytering, onboarding, ledarskapsutveckling och livs- och karriärcoaching.

HOGAN ASSESSMENT SYSTEM (HAS)
Detta är ett världsledande test som sammantaget kartlägger 28 variabler och därmed vinklingar nom personlighet. Att erhålla ett mått på beteenden som framkommer under upplevd stress är unikt och samtidigt en avgörande information för att skapa en helhetsbild av en individs effekt på verksamheten.
1. HPI (Hogan Personality Inventory) mäter normalpersonlighet
2. HDS (Hogan Development Survey) mäter stressbeteenden
3. MVPI (Motives, Values and Preferences Inventory) mäter drivkrafter

GDPR - Behandling av personuppgifter

ProTalent AB, org.nr. 556810-6529, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk dataskyddslagstiftning.

ProTalent har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer som bistår oss med IT-lösningar där personuppgifter behandlas. De leverantörerna är Varbi AB, kopplat till hantering av personuppgifter i rekryteringssystemet, och Assessio AB, kopplat till hantering av personuppgifter i samband med arbetspsykologiska testning.

Dina personuppgifter lagras/hanteras därmed i länder inom EU/EES och i USA. I de fall som de hanteras i USA skyddas de av Privacy Shield. Företag anslutna till Privacy Shield åtar sig att följa GDPR.

För dig som KUND, behandlar vi dina personuppgifter i den omfattning som krävs för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänster. De personuppgifter som vi kan samla in och behandla är: för- och efternamn, e-post, telefonnummer, arbetsplatsadress, mailkorrespondens mellan ProTalent och dig, uppgifter om allergier (i samband med utbildningar/seminarier).
För dig som är JOBBSÖKANDE sparas uppgifter när du ansöker om ett jobb i vårt rekryteringssystem: för- och efternamn, e-post, uppladdade dokument så som CV, personligt brev, betyg, utbildning, erfarenhet, motivering till ansökan, hur du hittade annonsen, intervjutider samt anteckningar om startdatum.
För dig som anmäler dig till KURSER/SEMINARIER sparas för- och efternamn, e-post, telefonnummer, adress och eventuella allergier.

Uppgifterna är endast tillgängliga för behöriga användare på ProTalent AB.

I ProTalents årliga kvalitetsöversyn kontrollerar vi att personuppgifter hanteras ändamålsenligt och att uppgifter inte lagras längre eller i större omfattning än vad som fordras.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor hur vi behandlar dina personuppgifter: carina@protalent.se
Du kan kontakta Datainspektionen om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas, på datainspektionen@datainspektionen.se.

Carina Gunnarsson, konsult och ägare

Det handlar oftast om människan, i förhållande till livet självt eller till en arbetsplats. Om vad som händer inuti och i mellanrummen när människor möts. Att det är här som framgång kan skapas. Detta är mitt fokus. Här finns mitt engagemang. För vare sig jag arbetar med verksamhetens struktur och förutsättningar, rekryterar eller coachar ledare/team, är det mina kunskaper om människan som jag använder allra mest. Hur man kan förena människa och verksamhet så att både passion, effektivitet och hälsa kan råda.  Människan söker det meningsfulla. Men vi gör det på så olika sätt och det är insikt om detta som är nyckeln till att förstå vad som faktiskt tänder den skapande gnistan i en kultur.

Min akademiska resa började 1988 vid Stockholms universitet där jag genomförde en Bachelor of Science inom Human Resources, med psykologi som huvudämne. Sedan 1992 har jag sedan arbetat med strategisk HR inom privat och offentlig sektor. Jag var under flera år Rekryteringschef och ansvarig för ledarutvecklingen inom Trollhättans stad. Jag har varit HR-chef vid Länsförsäkringar Älvsborg och byggt upp en toppmodern HR-enhet. 2009 grundade jag Protalent. Tidigt kom jag i kontakt med Hogan Assessment Systems och certifierade mig för att vetenskapligt kunna mäta personlighet. Hogans verktyg och förhållningssätt samspelar finstämt med mitt sätt att arbeta. Varje uppdrag jag anförtros av mina kunder, varje människa jag möter, är ett unikt möte som sker under stor närvaro, respekt och ödmjukhet.

Jenny Mårtensson, konsult

Att fånga sammanhang, formulera budskap och förstå målgruppen är grunden i mitt yrkesliv som kommunikatör. Att nå ut med budskap på ett sätt som både klargör och väcker intresse och nyfikenhet.  Tänker att det är ett hantverk. Att lyssna in sammanhang och nå ut med budskap genom att omsätta i ord och bild är något som sätter sig i händerna. För att detta hantverk ska vara meningsfullt för mig vill jag vara verksam inom områden som känns rätt och riktigt i hjärtat.

Därför är uppdraget på ProTalent så givande. Jag har vidgat mina perspektiv från masskommunikation till HR och är certifierad i Hogan Assessment Systems. Jag har fördjupat mitt intresse för personlighetspsykologi och det som händer i mötet mellan människor, vare sig det handlar om återkoppling av ett test eller en anställningsintervju. För allt det är kommunikation i sin renaste, mest närvarande form. Med mig in i uppdragen på ProTalent har jag gedigen kunskap om kommunikationsprocessen och ett förhållningssätt präglat av varmt och äkta intresse för att skapa möten som berikar och utvecklar.

Bortom affärer och det vardagliga finns något större. Meningsfullhet, ansvarstagande och att bidra till det system man som företag är en del av. Vi på ProTalent tror att i ett vitalt samhälle är företags och individers engagemang är ett viktigt inslag. Vi har under många år engagerat oss i mentorskap inom Nyföretagarcentrum och Högskolan Väst, som medlemmar i Minälv, Västsvenska handelskammaren och som ledamot i företagarförening.

Vi stödjer Giving People och Läxhjälpen. Till jul skänker vi pengar till Hjärt Lungfonden, Barncancerfonden och Plan. Vårt arbete med Social Responsibility kommer att utvecklas under 2018.

Back To Top