skip to Main Content
VÄLKOMMEN TILL PROTALENT
Vi är en strategisk affärspartner inom rekrytering och utveckling av organisation och människors potential. Vår kunskapsbas finns inom personlighetspsykologi, eftersom mänskligt beteende påverkar allt vi gör. Vi är också återförsäljare av Hogan Assessment Systems i Sverige! Vårt arbete baseras på vetenskap och ett stort, personligt engagemang för våra kunder.

Vi hjälper våra kunder att förutsäga prestationer.

Det handlar i rekrytering om att förstå hur en potentiell medarbetare eller ledare kommer att agera och uppfattas på arbetsplatsen. Vår personlighet är tillsammans med problemlösning det viktigaste att mäta. Mätinstrumentet måste bygga på forskning, vara tillförlitligt samt hantera hela människans komplexitet: grundbeteenden, drivkrafter och stressbeteenden.

Det är anledningen till att ProTalent bygger sitt varumärke på modern och tillförlitlig urvalspsykologi och använder Hogan Assessments.

ProTalent AB är auktoriserad återförsäljare av Hogan Assessments i Sverige, genom distributören A&D Resources.

Om Hogan Assessments
Hogan Assessments är den globala ledaren inom tillhandahållande av omfattande forskningsbaserade personlighetstest. Hogans bedömningar är tillgängliga i 57 länder på 46 språk och används av mer än 75 procent av Fortune 500-företagen. Besök gärna www.hoganassessments.com

 

Protalent_CMYK_symbol
Back To Top